Здравно финансиране за цялото семейство.

МедЛийз АД осигурява специализирана финансова услуга за разсрочено плащане на разходи за медицински услуги.

Фиксирана лихва

МедЛийз АД е отговорна кредитна институция, финансираща медицински услуги по Европейски модел с фиксирана лихва за целия период на договора.

Напълно
прозрачно

Без такси за разглеждане, управление или одобрение на кредита.

Дигитален процес по одобрение

Целия процес по кандидатстване и одобрение е изцяло дигитален, чрез Вашият смартфон, в удобно за Вас време.

Методи на плащане

Как?

Погасяването на кредита става на равни месечни вноски.

Вноските се правят всеки месец преди изтичане на датата за плащане – преди 10-то число.

За да сте информирани за състоянието на Вашия кредит, ежемесечно ще получавате чрез имейл актуални данни за извършените от Вас плащания.

Вносна бележка

 • В полза на:

  МедЛийз АД

 • При банка:

  Пощенска банка

 • IBAN сметка:

  BG82BPBI79401084116201

 • SWIFT / BIC код:

  BPBIBGSF

 • Основание за внасяне:

  XXXXXXXXXX/XXXX (ЕГН/№ на договора)

Вноска на каса във всеки клон на Пощенска Банка според тарифата на банката.

Банков превод съгласно условията на обслужващата банка.

Важно е да знаете!

Запомнете номера на договора си и го посочвайте заедно с Вашето ЕГН, когато плащате месечните си вноски. Това ще Ви гарантира, че ние сме разпознали тези плащания точно за Вашия кредит.

Важно е да не изпускате датата за плащане на месечната вноска, отразена в договора, защото по този начин ще имате добра кредитна история, което ще Ви бъде полезно при кандидатстването за други кредити.

Събирайте и пазете копията от вносните бележки, които банката Ви дава. Те ще Ви послужат ако по някаква причина ние не получим плащането навреме.

Винаги, когато имате нужда от допълнителна информация, се свързвайте с нас. Тел.: 0700 20 840, имейл: [email protected]

Въпроси и отговори

Как работи?

Дигитален процес по кандидатстване и одобрение, чрез Вашият смартфон, с директен паричен превод на сумата за финансиране на Вашата медицинска услуга към клиниката. Това Ви спестява разходите, съпътстващи превода на сумата към клиниката или таксите за нейното теглене.

Какви допълнителни такси плащам?

МедЛийз АД не начислява такси за разглеждане, управление или одобрение на кредита - заплащате само лихвата по договора си за финансиране.

Изискват ли се обезпечения по кредита?

Ако се осигурявате в България, имате чисто кредитно досие и покривате критериите за благонадежден кредитополучател, обикновено не се изискват никакви обезпечения по кредита като банкова гаранция или поръчителство.

Мога ли да финансирам медицинска услуга на роднина?

Да. Спрямо нашите кредитни политики всеки пълнолетен български гражданин, редовно получаващ доход, може да кандидатства с цел кредитиране на лечение на негов роднина или близък.

Може ли да финансирате частично медицинска услуга?

Да, предлагаме Ви както цялостно финансиране, така и дофинансиране.

Вече имам подписан договор с вас, но имам нужда от допълнителна сума за мен или мой роднина/близък. Възможно ли е допълнително финансиране?

Да, възможно е – за изрядни платци и клиенти с история при нас.

Мога ли да получа договорената сума по лична банкова сметка?

Да, възможно е.

Мога ли да погасявам задължението си в клиниката?

Не. Месечната вноска по кредита се погасява само по сметка на кредитиращото дружество МедЛийз АД.

Как се извършва плащането към клиниката?

Ние изплащаме договорената сума чрез банков превод по сметка на медицинския център и Ви изпращаме по мейл копие от бордерото, което е доказателство за извършено плащане и удовлетворяване на кредитния ангажимент на МедЛийз АД по договора с Вас.

Мога ли да правя частично или пълно предсрочно погасяване?

Да. Ние изцяло спазваме законите и разпоредбите на Република България, като в този случай Вашите права са ясно регламентирани в закона за потребителско кредитиране.

Възможно ли е да финансирате услуга/продукт извън сферата на здравеопазването?

МедЛийз АД се специализира във финансиране на медицински услуги. Около 80% от отпуснатият кредитен портфейл е именно с тази цел. Като компания за потребителско кредитиране, ние финансираме и стандартни потребителски нужди на клиенти с история при нас.

Смятам, че имам по-добра оферта от Вашата. Възможна ли е ревизия на предложението Ви?

Ако имате желание, изпратете ни офертата, която смятате за по-изгодна, а ние ще направим всичко по силите си, за да Ви предложим сходни или дори по-добри условия. МедЛийз АД работи по прозрачен модел, при който заплащате единствено договорената лихва, без допълнителни такси и комисиони. Нашият съвет е винаги да сравнявате ГПР (Годишен Процент на Разходите – обединява всички разходи по кредита), тъй като една привидно изгодна оферта с нисък лихвен процент, често крие допълнителни фиксирани разходи и такси, които компроментират атрактивността на предложението.

Какви медицински услуги и продукти мога да финансирам?

МедЛийз АД финансира продукти и услуги в сферата на офталмологията, ортопедията, денталната и репродуктивна медицина, бариатричната хирургия, естетичната и пластична хирургия и други не-животозастрашаващи интервенции.

КОИ са евротръст?

Evrtotrust е партньор на МедЛийз АД, който осигурява дистанционни услуги за идентификация и подписване на документи. Квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност, както саморъчния подпис положен на хартия. Това произтича от чл.25, т.2 на Регламент (ЕС) 910/2014 и правилото е валидно за цяла Европа. За повече информация посетете: www.evrotrust.com

Какво е квалифициран електронен подпис?

Има 3 вида електронни подписа: обикновен, усъвършенстван и квалифициран. Обикновения подпис е например вашия подпис, положен с електронна химикалка. Той има най-малка правна сила. Усъвършенствания подпис е например подписа с токен в онлайн банкиране. Той има правна сила, ако и двете страни са съгласни да изразяват волята си с него. Квалифицирания електронен подпис се издава от доставчик на удосторенителни услуги. Той е приравнен със саморъчния подпис по силата на Регламент на ЕС и се издава според най-високите нива на сигурност.

Как мога да получа електронен подпис от Евротръст?

Квалифицираното удостоверение за електронен подпис на Евротръст се издава отдалчено и лесно, без нужда от посещаване на офис на компанията. Единственото, което е необходимо е валиден документ за самоличност и смарт устройство с работеща предна камера, свързан към интернет. Можете да свалите и инсталирате приложението Evrotrust от App Store, Google Play или от официалния сайт на компанията www.evrotrust.com. За издаването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис законът изисква да бъдете идентифицирани. Чрез мобилното приложение това е автоматизиран процес, който отнема 2 минути. След това ведната ще Ви бъде издадено отдалечено квалифицираното удостоверение за подписване с електронен подпис.

Законен ли е електронният подпис на Евротръст?

Квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис, положен на хартия. Това произтича от чл.25, т.2 на Регламент (ЕС) 910/2014 и правилото е валидно за цяла Европа. За да може да издава удостоверения за квалифициран електронен подпис, Евротръст е придобило специален статут на квалифициран доставчик  на удостоверителни услуги. Той е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия.

Контакти

Запознай се с нас

МедЛийз АД е небанкова финансова институция. Стартът на компанията е финансово обезпечен от продажба на българска компания с многогодишен опит в IT сектора. Екипът на МедЛийз АД се състои от специалисти в различни сфери, профилирани в банковото дело, IT индустрията и дистрибуцията на медицински продукти. Основавайки се на този опит и обединявайки познанията си, ние се стремим да предлагаме финансова услуга, която е конкурентна на банковите предложения и съобразена със специфичните изискванията на клиентите в сферата на здравеопазването. Опитът, натрупан в различни бизнес сфери, ни позволява да предложим максимално достъпни и гъвкави условия, и да отговаряме пълноценно на нуждите на нашите клиенти.

Идеята за специализирана финансова услуга, обслужваща медицински потребности, се роди в началото на 2016-та година. Наше проучване установи, че в този бранш липсва възможност за гъвкаво и същевременно достъпно финансиране на медицински услуги, тъй като участниците на финансовия пазар предлагат основно следните възможности:

Бързо, но скъпо. Има много компании на българския пазар, които се специализират в експресното отпускане на кредити, без размерът на лихвения процент да е обвързан с целта на финансирането. Това дава достъп до необходимите средства изключително бързо и лесно, но за съжаление често означава и висок процент на оскъпяване, съпътстван с допълнителни условия, които не са съобразени със специфичните потребности на клиента.

Нисък лихвен процент., но трудно достъпно, понякога и твърде бавно. Често банките са консервативни и недостатъчно гъвкави. В повечето случаи правилата за кредитиране не отчитат дали клиентът търси средства с цел покупка на автомобил, екзотична екскурзия или има нужда от финансиране на медицинска услуга. Според нас, тук е моментът, в който човек следва да се фокусира върху своето лечение, а осигуряването на нужните за банката документи за доход, поръчителство, осигуряване на постоянен превод на заплата във финансиращата банка и сключване на допълнителни застраховки, излишно изместват фокуса и могат да бъдат избегнати.

Нашият екип е изцяло обединен около идеята да предложим един изключително специализиран финансов продукт, при който Вие заплащате само лихвата по договора за кредит без допълнителни такси и застраховки. Освен това, с опцията за директно превеждане на сумата по банкова сметка на медицинския център, ние Ви спестяваме допълнителни разходи за транзакционни такси. Вярваме в дългосрочните клиентски взаимоотношения, базирани на доверие и лоялност. Процесът на кредитиране е по европейски модел и включва предварително изпращане на пълния текст на договора по имейл на клиента, така че той да се запознае с нашите условия. Прозрачни сме, защото вярваме, че нашите условия са добри, клиентски ориентирани и не се нуждаят от дребен шрифт.

Партньори

nmgenomix
milagros
nutrigen
cells4life
cells4good
cellgenetics
bulgen
biohellenika
futurehealth
onclinic
borbelov
Nurident
Damianov
dentaconsult
centre vimplant
Valcheva Tarpomanov
VDC
burgas-dent
mgd
GlDeCl
SvetaAnna
SOBAL
MBALSLIVEN
lazerna
troshev
Beaute
Cdent
reiki
Bulgariadent
all dental
davinci
genomix
prenatest
cornea
rahvalieva
medstom
denckoff
hazem
dsdent
regena
prevista
indent
nuovo
herbamedicabg
detoxcenter

partners
partners

Станете наш партньор