NutriGen

NutriGen е компания в сферата на Нутригеномиката, целяща да улесни хората в България в усилията им да подобрят качеството си на живот. Предоставяйки Ви информация за вашия ДНК профил, заедно с експерти по генетика, ще можете да начертаете индивидуалния си път към най-добро здраве и физическо представяне.

Опознавайки Вашия генетичен потенциал и възможните генетично заложени здравни рискове, ще можете да направите информирани решения относно своето здравословно състояние, диетичен план, спортна активност и начин на живот.

Заедно с MedLease подкрепяме превенцията и лечението на част от най-широко разпространените социално значими заболявания.